DỰ ÁN LẮP ĐẶT KHO LẠNH HÀ NỘI MILK

Tên dự án : Lắp đặt Kho Lạnh

Chủ đầu tư: Công ty CP Sữa Hà Nội (HÀ NỘI MILK)

Tổng thầu : Công ty cổ phần điện lạnh TST