DỰ ÁN LẮP ĐẶT PHÒNG SẠCH VÀ KHO LẠNH -CÔNG TY DƯỢC PHẨM HAPHARCO

Tên dự án : Lắp đặt Kho Lạnh

Chủ đầu tư: Công ty dược phẩm Hapharco

Tổng thầu : Công ty cổ phần điện lạnh TST