DỰ ÁN LẮP ĐẶT KHO LẠNH- CÔNG TY TNHH COVA TEC VIỆT NAM(KCN TÂN HỒNG)

Tên dự án : Lắp đặt Hệ thống phòng sạch và kho lạnh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cova Tec Việt Nam

Tổng thầu : Công ty cổ phần điện lạnh TST